Saturday, June 09, 2018
Venue:  The Rhu Glenn Hotel Telephone:  +353(0)51 832 242
Address:  Luffany
Slieverure
Co. Kilkenny
Ireland
Email Address:  info@rhuglennhotel.com
Web Address:  www.rhuglennhotel.com
   
Doors Open:  19:00 On Stage:  23:00